Obchodní podmínky

Nákupní a reklamační řád

Práva a povinnosti prodejce

Prodejcem je společnost L33 s.r.o., 273 76, IČO: 10730745 .
 1. Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do tří pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě platby předem na účet do tří pracovních dnů od přijetí platby. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka. V případě objednávky s platbou na fakturu (pouze pro školy a knihovny) si prodávající vyhrazuje právo vyřízení objednávky odložit do té doby, než daný zákazník uhradí svojí předcházející objednávku. Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího přijetí prodávajícím. V případě prodeje knihy v předprodeji (tedy před tiskem), je prodávající povinen odeslat objednané zboží nejpozději týden po obdržení vytištěné knihy z tiskárny a zároveň dodržet termín inzerovaný v nabídce knihy. V případě, že kniha nebude z jakéhokoli důvodu vytištěna je prodejce povinen vrátit zaplacenou částku na účet plátce neprodleně po zjištění tohoto faktu. Nejpozději pak do půl roku od platby.
 2. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami nakladatelství L33 s.r.o., a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost nakupujícího je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.
 3. Pokud nakupující neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.

Práva a povinnosti nakupujícího

 1. Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 2. Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.
 3. Nakupující má právo odeslanou objednávku stornovat prostřednictvím kontaktů na na webu www.evropskydenik.cz do jedné hodiny od jejího odeslání.
 4. Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné), za splnění následujících podmínek:
  • vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené,
  • nakupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce L33 s.r.o., Líský 33, 273 76,
  • do zásilky s vráceným zbožím vložte kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.
 5. Pokud nakupující při objednání zboží zvolí některou z plateb předem na účet prodejce, zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dní od její realizace. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.

Reklamační řád

Prodejcem je společnost L33 s.r.o., Líský 33, 273 76, IČO: 10730745.
 1. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží zákazníkem.
 2. Kupující podá reklamaci jedním z uvedených způsobů:
  • E-MAILEM - Zasláním e-mailu na adresu stepan@stepanhon.cz
  • TELEFONICKY - Telefonní číslo: +420 777 234 733
  • POŠTOU - Zasláním reklamace na adresu: L33 s.r.o. Líský 33, 273 76
 3. Každá reklamace musí obsahovat:
  • doklad o koupi
  • popis zjištěných závad
 4. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
 5. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
 6. Vyřizování reklamací podléhá ustanovením následujících právních norem:
  • Zákon o ochraně spotřebitele
  • Občanský zákoník

Ochrana osobních údajů

Společnost L33 s.r.o., se sídlem Líský 33, 273 76, IČ: 10730745, Spisová značka: C 347381, 1. 4. 2021, vedená u Městského soudu v Praze, zpracovává v případě vaší poptávky zboží či služeb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • adresu
 • emailovou adresu
 • telefon
Jméno, příjmení, adresu, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro zpracování vaší objednávky. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností L33 s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o smlouvě a uzavření smlouvy mezi vámi a L33 s.r.o. nejdéle 3 roky od vaší poslední objednávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
Pro účely zasílání newsletterů zpracováváme pouze e-mail a jméno.
Zpracování osobních údajů je prováděno společností L33 s.r.o. tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pouze pověření zaměstnanci prodávajícího.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.